0

Vleka prikolice ali počitniške prikolice

Vleka čolnaVleka prikoliceVleka počitniške prikolice
Primeri uporabe vlečne kljuke

Ko na avto pripnete prikolico, upoštevajte, da se zmogljivosti in vozne lastnosti spremenijo.  Večina voznikov nikoli ne vleče priklopnika, nekateri pa za svoj avto pogosto zapnejo prikolico. Tisti, ki to počnejo bolj poredko, se ponavadi hitro srečajo s kakšno sitnostjo pri vožnji kot npr. pri vožnji vzvratno. 

 

Kako je opredeljeno v zakonu?
 

Prikolice, ki jih lahko vlečemo z vozniškim dovoljenjem "B" kategorije in nimajo prednje osi jih zakon (ZVCP) opredeljuje kot polpriklopnike. Če gre za največjo dovoljeno maso do 750 kilogramov, govorimo o lahkem priklopniku, ki ponavadi nima lastnega zavornega sistema, v prometu pa mora biti označen z dodatno registrsko tablico vlečnega avta. Posebej so opredeljene tudi počitniške prikolice, ki jih zakon (ZVCP) imenuje z izrazom bivalni priklopnik. Pri vleki bivalnega priklopnika, ki nam zastira pregled skozi notranje ogledalo, moramo namestiti dodatna zunanja ogledala, ki nam omogočajo boljši pregled nazaj. Največja dovoljena hitrost skupine vozil (to je vlečno in vlečeno vozilo) je 80 km/h, tudi na avtocestah.
 

Katero kategorijo je potrebno imeti?

Največja dovoljena masa skupine vozil pomeni seštevek mase vlečnega in vlečenega vozila ter njunih nosilnosti. Kadar ta presega 3500 kg, mora imeti voznik vozniško dovoljenje kategorije B+E. Enako velja tudi, kadar je največja dovoljena masa priklopnega vozila večja od mase vlečnega vozila.
 

Podatki glede vleke s strani proizvajalcev
 

Avtomobilski proizvajalci določijo karakteristike glede vleke priklopnih vozil. Tako določajo maso vlečenega vozila, ki je opremljeno z zavorami oz. je brez zavor. Pri tem upoštevajo zmogljivosti svojih vozil glede premagovanja vzponov in zmogljivosti zavor. Podatki o masi, navedeni v navodilih za uporabo vozil so pomembni in so ponavadi strožji od tistih, ki jih določa zakonodajalec. Tako na primer lahkega priklopnika z največjo dovoljeno maso 750 kilogramov ne smemo vleči s katerimkoli osebnim avtomobilom.


Razlika v vožnji
Pri vleki prikolice obvezna dodatna ogledala
 

Ko na avto pripnemo prikolico, moramo upoštevati, da se vozne lastnosti spremenijo. Vožnja s prikolico naravnost, še bolj pa skozi zavoje, zahteva stalno spremljanje vzvratnih ogledal. Kar še posebej velja za prikolice, ki so širše od našega avta. Zavijanja se je potrebno lotiti bolj na široko, z večjim lokom, sicer bomo s prikolico sekali leve ovinke in v desnih vozili po pločnikih. Za začetnike je priporočljivo, da za vajo poskusijo vožnjo po cestah z redkejšim prometom in se tako lažje privadijo na uporabo vzvratnih ogledal. 

 

Večja masa, večja površina
 

Na avtocestah bomo hitro opazili, da je vozilo skupaj s prikolico bolj občutljivo na bočni veter in to posebej velja za bivalne priklopnike, ki imajo večje bočne površine. Prav tako se pri vleki pozna dodatni upor velike čelne površine, ki se prišteva k teži prikolice. V primeru klanca na avtocesti uporabimo skrajno desni pas, čeprav je namenjen počasnim vozilom.


Vožnja vzvratno
 

Vzvratna vožnja s prikolico je precej zahtevna zadeva. Že pri najbolj enostavni vožnji naravnost nazaj, nam priklopnik stalno nekam uhaja, tudi če si namestimo volan povsem naravnost. In če smo pri tem neučakani, lahko tudi kaj poškodujemo, saj se avto in prikolica hitro postavita pod pravim kotom. Pri tem namreč pride do kontakta med vlečnim delom prikolice in odbijačem vozila.
 

Z malo vaje lahko voznik hitro ujame ritem, ampak najprej mora ugotoviti, da prikolica ne zavija tako, kot usmerja volan. Če pri vzvratni vožnji zasučete  volan v desno, bo prikolica zavila levo in obratno. 

Upoštevajte opozorila in nasvete o varnosti in naj bo pot, na katero boste vzeli prikolico, čim bolj prijetna. 

Vir: spletni portal Siol.net